232323232fp53436>nu=326->-<->7<3>WSNRCG=32384477<652-nu0mrj